De Cock & Goret, Geassocieerde notarissen te Overijse

 

De Cock & Goret

Geassocieerde notarissen te Overijse

Successietarieven in Brussel

Om het juiste tarief te kennen, moet worden nagegaan in welk gewest de erflater in de laatste 5 jaar het langst zijn woonplaats had. De toepasselijke regels verschillen immers voor het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest.

In deze rubriek overlopen we de successietarieven voor Brussel.

 

Wat bedoelen we met "woonplaats?"

Met woonplaats bedoelen we de effectieve, voortdurende en feitelijke woonplaats van de overledene. Het is de plaats waar de erflater zijn haard (domus), zijn familie, zijn thuis en het centrum van zijn private werkzaamheid en gevoelsleven had. Meestal valt deze feitelijke woonplaats samen met de wettelijke, ‘officiële’ woonplaats. Dat is waar de erflater ingeschreven was in het bevolkingsregister.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .